Microbiology, virology and immunology

 
 

Publications

Articles dans des revues à facteurs d’impact:

 1. CECAL, Al.; HUMELNICU, D.; RUDIC, V.;CEPOI, L ;GANJU, D.; COJOCARI, A.Uptake of uranyl ions from uranium ores and sludges by means of Spirulinaplatensis, Porphyridiumcruentum and Nostoclinckia alga. Bioresource Technology., 118 (2012), 19-23.ISSN: 0960-8524(IF:4.980).
 2. CECAL, Al.; HUMELNICU, D.; RUDIC, V.;CEPOI, L.;COJOCARI, A.Removal of uranyl ions From UO2(NO3)2 solution by means of Chlorella vulgaris and Dunaliellasalina. Cent.Eur.J.Chem., 10(5), 2012, 1669-1675.ISSN: 1895-1066 (IF:1.073).

Travaux méthodologiques et pratiques:

 1. BALAN, G.;  ROȘCIN, IU.; TĂNASE, A.; BORTĂ, V. Diagnosticul microbiologic rapid al infecțiilortractusuluiurinar. Chișinău, 2008, 23p. ISBN 978-9975-915-39-7.
 2. NAHABA, V.;BALAN, G.;  POPA, M.; POPESCU, V. Metode molecular-genetice de cercetare (PCR) îndiagnosticul de laborator al infecțiilor. Chișinău, 2009, 28p. ISBN 978-9975-915-95-3.
 3. SAINSUS, N. Diagnosticul microbiologic rapid al infecţiei cu Helicobacter pylori. Recomandarimetodice. 2009, 23 p. ISBN 978-9975-915-98-4.
 4. FLOREA, N.; BALAN, G.; BORTĂ, V. Curs de Microbiologie, VirusologieșiImunologiepentrurezidențiistomatologi. Chișinău, 2010, 46p. ISBN 978-9975-4106-3-2.
 5.  BURDUNIUC, O.; COJOCARU, R.; BALAN, G.; GHEORGHIȚA, S.; ROȘCIN, IU. Detectarea de laborator a producerii de betalactamaze la microorganismele familiei Enterobacteriaceae. Chișinău, 2013, 49p. ISBN 978-9975-113-84-7. 

Articles dans d’autres revues, publiés à l’étranger:

 1. SAINSUS, N.; CATTORI, V.; LEPADATU, C.; HOFMANN-LEHMANN, R. Liquid culture medium for the rapid cultivation of Helicobacter pylori from biopsy specimens. Eur. Jur. Clin. Microbiol. Infect. Disease , 5 July 2008, 27: 1209-1217 /Published online/.
 2. BURDUNIUC, O.; BALAN, G.; COJOCARU, R.; SPÎNU, C. Actualities in diagnosis and monitoring of urinary infections caused by antibiotic resistant bacteria. Revista de Igienă şi Sănătate Publică, vol. 62, nr.2/2012 – Journal of Hygiene and Public Health. Timișoara, p. 30-35. ISSN: 1221-2520.

Brevets:

 1. FALA, V.;BURLACU, V.; RUDIC, V.; FALA, V.Compoziție pentru prelucrarea medicamentoasă biosolubilă pentru tratamentul afecțiunilor paradontiului și al leziunilor mucoasei cavității bucale (variantă).Brevet de invenţieMD 3904. 2010.
 2. FALA, V.;BURLACU, V.; RUDIC, V.; FALA, V.Remediu medicamentos cu acțiune prelungită sub formă de gel pentru tratamentul afecțiunilor paradontiului (variantă).Brevet de invenţieMD 3905. 2010.
 3. RUDIC, V.;  UNCUŢA, D. Preparatantiherpetiс.Brevet de invenţie MD 4110. 2011-05-31.
 4. LOZAN-TÎRŞU, C.; GULEA, A.; ȚAPCOV, V.;  RUDIC, V.Compuşicoordinativiaicuprului cu 4-(dimetilfenil)-tiosemicarbazonele 2-formilpiridinei. Brevet de invenţie  MD 4112. 2011-05-31.
 5. ȘOVA, S.;  RUDIC, V.;  BULIMAGA, V.;  DJUR, S.Procedeu de obţinere a selenitului de fier Fe 2 Se 3 O 9 ∙6H 2 O şiprocedeu de cultivare a cianobacterieiSpirulinaplatensiscu utilizareaacestuia.Brevet de invenţie    MD 4123. 2011-07-31.
 6. GULEA, A.; ȚAPCOV, V.; LOZAN-TÎRŞU, C.; RUDIC, V.  [(2-Carbamotioilhidrazon)propionato(2-)]-(4-aminobenzensulfamid) cupru, care manifestăactivitateantimicrobianăfaţă de bacteriile din genul Bacillus cereus.Brevet de invenţie  MD 4133.2011-10-31.
 7. RUDIC, V.;   MISCU, V .;  RUDI, L.;  CEPOI, L.;  IAŢCO, IU.Tulpină de algăHaematococcuspluvialisFlotow− sursă de astaxantină.Brevet de invenţie  MD 4104. 2011-03-31.
 8. BULIMAGA, V.;  RUDIC, V.;  EFREMOVA, N.;  DJUR, S.;  ELENCIUC, D.;  BIVOL,C.;  LOZAN, V.;  BOLOGA, O. Procedeu de cultivare a cianobacterieiSpirulinaplatensis.Brevet de invenţie  MD 4108. 2011-04-30.
 9. CEBAN, E.;  RUDIC, V.; BANOV,P.; GALESCU, A.; Metodă de tratamentpostoperator al pacienţilor cu litiazărenală. Brevet de invenţie MD 520. 2012- 06-06.
 10. ŞOVA, S.;  RUDIC, V.;  BULIMAGA, V.;  DJUR, S. Procedeu de obţinere a selenitului de fier Fe 2 Se 3 O 9 ∙6H 2 O şiprocedeu de cultivare a cianobacterieiSpirulinaplatensiscu utilizareaacestuia. Brevet de invenţie MD 4123. 2012-02-29.
 11. RUDIC, V. Tulpina de algăSpirulinaplatensis(Nordst) Geitlîncalitate de sursă de substanţe biologic active. Brevet de invenţie MD 4122. 2012-02-29.