Default Header Image

Publicaţii

Articole din reviste cu factor de impact 

CECAL, Al., HUMELNICU, D.,RUDIC, V.,et al. Uptake of uranyl ions from uranium ores and sludges by means of Spirulinaplatensis, Porphyridiumcruentum and Nostoclinckia alga.Bioresource Technology. 118 (2012), p. 19-23.ISSN: 0960-8524 (IF:4.980).

CECAL, Al., HUMELNICU, D., RUDIC, V.et al. Removal of uranyl ions From UO2(NO3)2 solution by means of Chlorella vulgaris and Dunaliellasalina. Cent.Eur.J.Chem.2012, 10(5), p. 1669-1675.ISSN: 1895-1066 (IF:1.073).

 Recomandări metodice

BALAN, G., ROŞCIN, IU., TĂNASE, A., BORTĂ, V. Diagnosticul microbiologic rapid al infecţiilor tractusului urinar. Chişinău, 2008. 23p.

NAHABA, V.,BALAN, G.,  POPA, M., POPESCU, V. Metode molecular-genetice de cercetare (PCR) în diagnosticul de laborator al infecţiilor. Chişinău, 2009. 28p.

SAINSUS, N. Diagnosticul microbiologic rapid al infecţiei cu Helicobacter pylori: Recomandări metodice. 2009. 23 p.

FLOREA, N., BALAN, G., BORTĂ, V. Curs de Microbiologie, Virusologie şi Imunologie pentru rezidenţii stomatologi. Chişinău, 2010, 46p.

BURDUNIUC, O., COJOCARU, R., BALAN, G. ş. a. Detectarea de laborator a producerii de betalactamaze la microorganismele familiei Enterobacteriaceae. Chişinău, 2013, 49p.

 Articole în reviste editate în străinătate

SAINSUS, N., CATTORI, V., LEPADATU, C., HOFMANN-LEHMANN, R. Liquid culture medium for the rapid cultivation of Helicobacter pylori from biopsy specimens. Eur. Jur. Clin.Microbiol. Infect. Disease , 5 July 2008, 27: 1209-1217 /Published online/.

BURDUNIUC, O., BALAN, G., COJOCARU, R., SPÎNU, C. Actualities in diagnosis and monitoring of urinary infections caused by antibiotic resistant bacteria. Revista de Igienă şi Sănătate Publică.2012, 62(2), p. 30-35. ISSN: 1221-2520.

Brevete de invenţii:

FALA, V.,BURLACU, V., RUDIC, V., FALA, V. Compoziţie pentru prelucrarea medicamentoasă biosolubilă pentru tratamentul afecţiunilor paradontiului şi al leziunilor mucoasei cavităţii bucale (variantă). Brevet de invenţie MD 3904. 2010.

FALA, V.,BURLACU, V., RUDIC, V., FALA, V. Remediu medicamentos cu acţiune prelungită sub formă de gel pentru tratamentul afecţiunilor paradontiului (variantă). Brevet de invenţie MD 3905. 2010.

RUDIC, V., UNCUŢA, D. Preparat antiherpetiс. Brevet de invenţie MD 4110. 2011-05-31.

LOZAN-TÎRŞU, C.,GULEA, A.,ŢAPCOV, V., RUDIC, V. Compuşi coordinativi ai cuprului cu 4-(dimetilfenil)-tiosemicarbazonele 2-formilpiridinei. Brevet de invenţie  MD 4112. 2011-05-31.

ŞOVA, S., RUDIC, V.,BULIMAGA, V., DJUR, S. Procedeu de obţinere a selenitului de fier Fe 2 Se 3 O 9 ∙6H 2 O şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis cu utilizarea acestuia. Brevet de invenţie    MD 4123. 2011-07-31.

GULEA, A.,ŢAPCOV, V., LOZAN-TÎRŞU, C., RUDIC, V.  [(2-Carbamotioilhidrazon) propionato(2-)]-(4-aminobenzensulfamid) cupru, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din genul Bacillus cereus.Brevet de invenţie  MD 4133.2011-10-31.

RUDIC, V., MISCU, V ., RUDI, L. ş. a. Tulpină de algă Haematococcus pluvialis Flotow − sursă de astaxantină. Brevet de invenţie  MD 4104. 2011-03-31.

BULIMAGA, V.,  RUDIC, V.,  EFREMOVA, N.,ş. a. Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis.Brevet de invenţie  MD 4108. 2011-04-30.

CEBAN, E.,  RUDIC, V., BANOV, P., GALESCU, A. Metodă de tratament postoperator al pacienţilor cu litiază renală.  Brevet de invenţie MD 520. 2012- 06-06.

ŞOVA, S.,  RUDIC, V.,  BULIMAGA, V.,  DJUR, S. Procedeu de obţinere a selenitului de fier Fe 2 Se 3 O 9 ∙6H 2 O şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis cu utilizarea acestuia. Brevet de invenţie MD 4123. 2012-02-29.

RUDIC, V. Tulpina de algă Spirulina platensis(Nordst) Geitl în calitate de sursă de substanţe biologic active. Brevet de invenţie MD 4122. 2012-02-29.