Default Header Image

Cercetare

Direcţiile prioritare de cercetare:

  1. Elaborarea şi perfecţionarea metodelor rapide de indicare şi identificare a microorganismelor în patologia infecţioasă.
  2. Studiul spectrului activităţii antimicrobiene şi antifungice a unor substanţe noi sintetizate.
  3. Determinarea mecanismelor de apariţie a rezistenţei microorganismelor la preparatele antimicrobiene.
  4. Studiul activităţii antagoniste a diverselor tulpini de lactobacterii.

Scurte referinţprivind tezele de doctorat/postdoctorat finisate şi în curs de elaborare:

Tema: „Elaborarea metodelor rapide de indicare şi identificare a microorganismelor inadmisibile în medicamente”

Lucrarea dată se preocupă de evaluarea operaţională a unor  noi procedee şi testsisteme microbiologice autohtone, care permit reducerea volumului de lucru în indicarea microorganismelor inadmisibile în diferite forme medicamentoase.

Tema: “Efectele antibacteirene ale unor substanţe chimice autohtone”

Studiul se preocupă de montarea unor cercetări microbiologice in vitro şi in vivo,  realizate în premieră pe ţară în vederea determinării acţiunii unor substanţe chimice noi sintetizate asupra tulpinilor de microorganisme patogene.