Default Header Image

Scurt istoric

Catedra a fost fondată în octombrie 1945 de către profesorul universitar, Om Emerit în ştiinţă, S. Blinklin. Până în anul 1951, profesorul a fost şeful disciplinei. În anii următori, catedra de Microbiologie, Virusologie şi Imunologie a fost condusă, pe rând, de profesorii universitari: S. Recimenski, H. Galikeev, O. Komarik, V. Dercaci, A.Vizitiu.

Din 1969 până în 1989, şef de catedră a fost V. Nikitin, savant emerit, doctor habilitat, profesor universitar care a desfășurat o activitate prodigioasă în domeniu. Investigaţiile sale ştiinţifice țineau de explorarea şi perfecţionarea metodelor rapide de diagnostic al maladiilor infecţioase, constituind subiectul tezelor de doctor şi doctor habilitat în medicină elaborate de: Şt. Plugaru (1973), Gh. Postolache (1973), V. Rudic (1974), T. Gheorghiţa (1981, 1991), V. Nahaba (1982), A. Cotici (1988), Iu. Roşcin (1986, 1992), N. Moraru (1992).

Din 1989 până în 2004, catedra este condusă de P. Galeţchi, profesor universitar, Om Emerit, doctor în științe medicale.  

Investigaţiile ştiinţifice efectuate de profesorii catedrei în perioada anilor 1994 -1997 s-au încununat cu susţinerea tezei de doctor habilitat, de către L. Sicinschi (1997), şi cea de doctor în științe medicale, de către V. Vorojbit (1997).

În aprilie 1992, prin Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, a fost fondată catedra Microbiologie, Virusologie şi Imunologie FPM. Până în anul 2004 fondatorul şi conducătorul catedrei a fost doctorul habilitat în științe medicale, profesorul universitar T. Gheorghiţa. Catedra nou fondată continuă explorările ştiinţifice în vederea elborării şi perfecţionării metodelor de diagnostic al maladiilor infecţioase. Rezultatele investigaţiilor efectuate s-au materializat prin elaborarea unor recomandări metodice şi aplicarea în practica bacteriologică de laborator a unor noi metode de identificare rapidă a microorganismelor, soldându-se cu susţinerea tezelor de doctor în științe medicale de către: V. Bortă (1998), R. Anghel (2002), N. Florea (2003) și G. Balan (2008).

În septembrie 2004, prin ordinul rectorului, ambele catedre de Microbiologie au fost comasate sub denumirea Microbiologie, Virusologie şi Imunologie. Din 2004 până în 2008 catedra a fost dirijată de profesorul universitar, Om Emerit, dr. șt. med., Şt. Plugaru.

Din 2008 până în prezent catedra este condusă de V. Rudic, doctor habilitat în științe  medicale, profesor universitar, academician, Om Emerit. Sub conducerea academicianului V. Rudic, colectivul continuă cercetările ştiinţifice şi, în 2017, C. Lozan-Tîrșu își susţine teza de doctor în medicină.

În anul 2020 Catedra de microbiologie şi imunologie a fost denumită Disciplina de microbiologie şi imunologie în cadrul Departamentului Medicină Preventivă.