Default Header Image

Colaborare internaţională

  1. Valentina Vorojbit – Studiu de faza 3, multicentric, randomizat, care studiază siguranţa şi eficacitatea Delamanid, administrat pacienţilor cu tuberculoză multidrog rezistentă (Protocol nr. 242-09-213). Funcţia – Consultant de laborator.
  2. Valentina Vorojbit – Proiect Tempus Nr. 516 597–1–2011–1-FR, intitulat „Crearea reţelei de universităţi tematice în ştiinţe aplicate şi ştiinţe economice în Moldova”.