Default Header Image

Istorie

Catedra a fost fondată în octombrie 1945 de către profesorul universitar, Om Emerit în ştiinţă S. Blinklin. Până în anul 1951, dl. professor a fost şeful disciplinei. În anii următori, catedra de Microbiologie, Virusologie şi Imunologie a fost condusă pe rând de profesorii universitari: S. Recimenski, H. Galikeev, O. Komarik, V. Dercaci, A.Vizitiu.

Din 1969 până în 1989, şef de catedră a fost savantul emerit, doctor habilitat, profesorul universitar V. Nikitin, activitatea căruia a fost extrem de prodigioasă. Investigaţiile ştiinţifice au fost direcţionate de profesorul V. Nikitin în explorarea şi perfecţionarea metodelor rapide de diagnostic al maladiilor infecţioase, care au constituit conţinutul tezelor de doctor şi doctor habilitat în medicină: Şt. Plugaru (1973), Gh. Postolache (1973), V. Rudic (1974), T. Gheorghiţa (1981, 1991), V. Nahaba (1982), A. Cotici (1988), Iu. Roşcin (1986, 1992), N. Moraru (1992).

 Din 1989 până în 2004, catedra este condusă de profesorul universitar, Om Emerit, doctor în medicină P. Galeţchi.  

Investigaţiile ştiinţifice effectuate de profesorii catedrei în perioada anilor 1994 -1997 s-au încununat cu susţinerea tezei de doctor habilitat de L. Sicinschi (1997) şi doctor în medicină de V. Vorojbit (1997).

În aprilie 1992, prin Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, a fost fondată catedra Microbiologie, Virusologie şi Imunologie FPM. Fondatorul şi conducătorul catedrei până în anul 2004 a fost doctorul habilitat în medicină, profesorul universitar T. Gheorghiţa. Catedra fondată continuă explorările ştiinţifice în vederea elborării şi perfecţionării metodelor de deiagnostic al maladiilor infecţioase. Rezultatele investigaţiilor effectuate s-au materializat prin elaborarea unor recomandări metodice şi aplicarea în practica bacteriologică de laborator a unor noi metode de identificare rapidă a microorganismelor, care s-au soldat cu susţinerea tezelor de doctor: V. Bortă (1998), R. Anghel (2002), N. Florea (2003), G. Balan (2008).

În septembrie 2004, prin ordinal rectorului USMF, ambele catedre de Microbiologie au fost comasate sub denumirea Microbiologie, Virusologie şi Imunologie. Din 2004 până în 2008 catedra este condusă de profesorul universitar, Om Emerit, doctor în medicină Şt. Plugaru.

Din 2008 până în prezent catedra este condusă de doctorul habilitat în medicină, professor universitar, academician, Om Emerit V. Rudic. Sub conducerea Dlui academician, colectivul continuă cercetările ştiinţifice şi în 2017 dna C. Lozan-Tîrșu susţine teza de doctor în medicină.

În anul 2020 Catedra de microbiologie şi imunologie a fost denumită Disciplina de microbiologie şi imunologie în cadrul Departamentului Medicină Preventivă.