Default Header Image

scurt istoric

Catedra de microbiologie, virusologie şi imunologie a fost fondată în octombrie 1945 de către S. Blinklin, profesor universitar, om emerit în știinţă. Până în anul 1951, profesorul a fost şeful disciplinei. În anii următori, Catedra a fost condusă de profesorii universitari: S. Recimenski, H. Galikeev, O. Komarik, V. Dercaci, A.Vizitiu.

Din 1969 până în 1989, şef de catedră a fost  V. Nikitin, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, savant emerit. Investigaţiile ştiinţifice au fost direcţionate în explorarea şi perfecţionarea metodelor rapide de diagnostic al maladiilor infecţioase, care au constituit conţinutul tezelor de doctor şi doctor habilitat în ştiinţe medicale: Şt. Plugaru (1973), Gh. Postolache (1973), V. Rudic (1974), T. Gheorghiţa (1981, 1991), V. Nahaba (1982), A. Cotici (1988), Iu. Roşcin (1986, 1992), N. Moraru (1992).

Din 1989 până în 2004, Catedra a fost condusă de P. Galeţchi, profesor universitar, doctor în ştiinţe medicale, om emerit.

Investigaţiile ştiinţifice efectuate de profesorii Catedrei, în perioada anilor 1994-1997, s-au soldat cu susţinerea tezei de doctor habilitat de către L. Sicinschi (1997) şi a tezei de doctor în ştiinţe medicale de către V. Vorojbit (1997).

În aprilie 1992, prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, a fost fondată Catedra de microbiologie, virusologie şi imunologie a Facultății de Perfecționare a Medicilor. Fondatorul şi conducătorul Catedrei până în anul 2004 a fost T. Gheorghiţa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar. Catedra a continuat cercetările ştiinţifice în scopul elaborării şi perfecţionării metodelor de diagnostic al maladiilor infecţioase. Rezultatele investigaţiilor efectuate constau în elaborarea unor recomandări metodice şi aplicarea în practica bacteriologică de laborator a unor noi metode de identificare rapidă a microorganismelor, care s-au soldat cu susţinerea tezelor de doctor de către V. Bortă (1998), R. Anghel (2002), N. Florea (2003), G. Balan (2008).

În septembrie 2004, prin ordinul rectorului USMF, ambele catedre de microbiologie au fost comasate sub denumirea Catedra de microbiologie, virusologie şi imunologie. Din 2004 până în 2008, Catedra a fost condusă de Şt. Plugaru, profesor universitar, doctor în ştiinţe medicale, om emerit, iar din 2008 până în prezent, șef de catedră este V. Rudic, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician, om emerit.